Termeni și Condiții

Precizări Cadru

Termenii si condițiile de mai jos se referă la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ului https://lexacademy.ro și participarea la cursurile și seminariile organizate de LEXAcademy. Pentru a avea toate informațiile legate de condițiile înscrierii și participării la cursurile LEXAcademy, vă rugăm sa citiți cu atenție cele de mai jos. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să folosiți datele de contact de la următoarea adresa: https://lexacademy.ro/contact-lex

 1. Vă vom notifica cu privire la orice schimbare intervenită în Condițiile de utilizare prin afișarea pe site. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site, în secțiunea Termeni și Condiții.
 2. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicațiilor, serviciilor, aplicațiilor software si site-ului https://lexacademy.ro este guvernata de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii și termeni acceptați prin semnarea unor documente suplimentare.
 3. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu LexAcademy, contractul dvs. cu LEXAcademy va include întotdeauna, cel puțin Termenii și Condițiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni și Condiții”.
 4. Generalități

Institutul pentru Studii Administrative și de Legislația Muncii (ISALM), centru de formare profesională al adulților care organizează cursuri autorizate potrivit autorizației în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 129/2000 republicată. LexAcademy reprezintă marcă înregistrată și va fi utilizată în toate acțiunile desfășurate de Institutul pentru Studii Administrative și de Legislația Muncii in România. având sediul în CALEA RAHOVEI NR. 266 – 268, SECTOR 5, BUCUREȘTI,

Site: domeniul https://lexacademy.ro și subdomeniile acestuia. Site-ul și subdomeniile acestuia sunt deținute și operate de Institutul pentru Studii Administrative și de Legislația Muncii.

Servicii: Utilizarea de către dvs. a produselor, serviciilor, aplicațiilor software si site-ului https://lexacademy.ro (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” și excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.

Curs Autorizat:  Institutul pentru Studii Administrative și de Legislația Muncii (ISALM) este singurul centru de formare profesională din România specializat în domeniul resurselor umane,  în parteneriat cu UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii și autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din România. Certificatele obținute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii și sunt emise de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și de Ministerul Educației, recunoscute la nivel național şi european conform Ordonanţei Guvernului României nr. 129/2000.

Seminarii: Dezbateri și evenimente organizate cu scopul de a informa și dezvolta abilități și cunoștințe individuale necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evoluție personala

Exemple Training: evenimente online, conferințe, Cafeneaua de dreptul muncii, Caravana UNELM.

Cursurile de formare profesională și Seminariile vor fi denumite în continuare Cursuri de formare profesională și Seminarii.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit în continuare și Furnizor de formare profesională, care asigură organizarea și livrarea unui Curs Autorizat sau Seminar.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesională sau Seminar (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Absolvire: se obțin prin finalizarea programelor de formare profesională emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscute la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN;

Modelele certificatelor de absolvire, precum și al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 Recunoașterea Internaționala a Certificatelor de Calificare / Absolvire:

Pentru recunoașterea internaționala a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în Romania este necesara apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la Haga). în vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticității diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale. Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.

Țări semnatare ale convenției de la Haga:

 • A: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan
 • B: Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria
 • C: China (Hong-Kong), China (Macao), Columbia, Cook (Insule), CroațiaCipruCehia
 • E: Ecuador, EstoniaElveția, El Salvador
 • F: Fiji, FinlandaFranța
 • G: GermaniaGrecia, Grenada
 • H: Honduras
 • I: India, Irlanda, Israel, Italia
 • J: Japonia
 • K: Kazahstan
 • L: LituaniaLetonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg
 • M: Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Marshall (Insule), Mexic, Monaco, Muntenegru
 • N: Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda
 • O: Olanda
 • P: Panama, PoloniaPortugalia
 • R: Romania, Rusia, Republica Dominicana
 • S: Saint Lucia, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, SlovaciaSloveniaSpania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia
 • T: Tonga, Trinidad si Tobago, Turcia
 • U: Ucraina, Ungaria
 • V: Venezuela

PROCEDURA:

Pasul 1: Pentru verificarea autenticității certificatelor de calificare și de absolvire obținute în urma cursurilor de formare profesională trebuie să vă adresați Comisiei de Autorizare a județului/municipiului unde furnizorul de formare profesionala își are sediul social.

 • Contact: Adresa: București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1 (Pct. De reper Hotel Novotel).
 • Telefon: 021.315.3037

Pasul 2: Aplicarea apostilei de către prefectura din localitatea dvs. sau a sediului furnizorului de formare profesională (București).

 • Contact Prefectura București: Adresa: Piața Presei Libere nr. 1
 • Tel: 021 312 6525
 • Program: L – V: 09.00-11.00

Acte necesare pentru dosar:

 • Cerere tip
 • Actul care urmează a fi apostilat în original
 • Buletinul/cartea de identitate + copie
 • Chitanța plătită la CEC/trezorerie sau casieria instituției

Pasul 3: Pentru recunoașterea internațională a documentelor este necesar ca, după ce s-a aplicat apostila la prefectură, să traduceți apoi legalizați certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv (inclusiv apostila) în limba țării unde doriți să fie recunoscut certificatul. Traducerea se face de către un traducător autorizat. Legalizarea se face de către un notar public.

NOTA: Datele de mai sus au caracter informativ și pot suferi modificări, în funcție de legislație, instituții și proceduri. Procedura de recunoaștere a certificatelor de calificare, specializare sau perfecționare diferă în funcție de țara unde doriți să desfășurați activitatea, în mod independent sau ca salariat, și poate necesita pași suplimentari față de cele descrise mai sus.

Termen de eliberare Certificate de Absolvire: Tipizatele sunt eliberate către furnizorul de formare profesională, pe baza unui proces – verbal, de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
Furnizorul de formare profesională nu poartă nici o răspundere în raport de termenul în care intră în posesia tipizatului transmis de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, necesar în vederea eliberării certificatul de absolvire.

Procedura de eliberare a Certificatelor de  Absolvire: Certificatul de absolvire se eliberează personal beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia în baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesională, din orașul în care programul de formare profesională a fost finalizat.

Taxe Eliberare Diplome și Certificate: Eliberarea Diplomelor și Certificatelor este GRATUITĂ.

Arhivare: Pentru certificatele de absolvire neridicate de către beneficiar, mai vechi de 12 luni și care vor fi supuse procesului de arhivare nu se vor percepe taxe.

Diploma de participare: document care atestă participarea la un Curs Autorizat sau Seminar și finalizarea acestuia, fără însă a avea o recunoaștere sau acreditare oficială din partea autorităților competente.

Denumirea Comercială a Cursului: reprezintă numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit în scopuri comerciale pentru o înțelegere și identificare mai ușoară de către un cursant sau potențial cursant.

Denumirea Oficială a Cursului: reprezintă numele ocupației/calificării așa cum se regăsește în lista Clasificării Ocupațiilor din România, respectiv în Registrul național al calificărilor profesionale. Aceasta denumire se va regăsi pe certificatele de absolvire obținute, în urma absolvirii programului de formare profesională.

Cod COR: cod atribuit ocupațiilor din România pentru care exista un standard ocupațional sau de pregătire profesională, conform Clasificării Ocupațiilor din România.

Cod NC: cod nomenclator atribuit calificărilor din Registrul Național al Calificărilor profesionale, conform CNC (Cadrul Național al Calificărilor)

Registrul național al calificărilor profesionale din România (denumit in continuare RNCP): este o baza de date națională ce cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educație și formare profesională, cât și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educației și formării profesionale

Standard Ocupațional/Standard de pregătire profesională: este documentul care precizează competențele profesionale și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților specifice necesare practicării unei ocupații, respectiv specifice unei calificări.
Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competențe profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel național.

Competențele profesionale din Standard Ocupațional/Standard Pregătire Profesională: competențele profesionale dobândite în urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate și în documentul numit „Supliment Descriptiv al Certificatului” eliberat ca o anexă la Certificatele de Calificare/Absolvire.
Competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional/de pregătire profesională.
Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor OG 129/2000 republicată, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;
c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate – contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.

Durata Cursului: interval de timp în care desfășoară un Program de Formare Profesională.

Durata Contractului: Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere și achitarea integrală a cursului sau după caz a primei rate, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odată finalizată înscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Program de Curs: Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată, numărul ședințelor de curs (săptămânale, lunare), dar și intervalul orar, zilele de desfășurare sau după caz locația.

Data Estimată: Este data estimativă de începere a unui Curs Autorizat. Data exactă de începere a cursului este stabilită și comunicată în mod final către Cursant în momentul în care este atins numărul de participanți, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibilă desfășurarea cursului.

Data de Începere: Este data oficială de începere a unui Curs Autorizat. Data de începere va fi comunicată celor ÎNSCRIȘI, într-o anumită grupă prin intermediul e-mailului, în cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum 10 zile înainte de începerea cursului autorizat.
Înainte de începerea programului de formare profesională, Cursantul semnează Contractul de Formare Profesională – Formularul de înscriere, Declarația pe proprie răspundere privind accesul la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice și practice a programului de formare profesională și nota de informare și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Documentele se considera semnate/acceptate și prin confirmare la distanță. În cazul acesta furnizorul va trimite documentele menționate mai sus, la adresa de email indicată de către Beneficiar în Formularul de Înscriere, Beneficiarul urmând să confirme faptul ca este de acord cu condițiile contractuale.

Data până la care se fac înscrieri: Reprezintă data până la care se fac înscrieri pentru următoarea grupă care urmează să înceapă cursul de formare profesională. Dacă numărul minim de participanți în grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramata.

Număr minim de participanți: reprezintă numărul minim de participanți, necesar, pentru a putea desfășura Cursul de formare profesională și pentru a stabili Data de Începere a acestuia.

Locurile alocate reprezintă numărul maxim de participanți ce formează o singură grupă. Dacă numărul de potențiali participanți este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile reprezintă locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completată grupă.

Actele necesare pentru înscriere sunt menționate pe pagina fiecărui Curs Autorizat.

Condiții Minime de Acces: se referă la criteriile minime ce necesită a fi îndeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se referă la nivelul de studii absolvite.

ORAȘUL de desfășurare a cursului autorizat sau seminarului: Orașul de desfășurare a cursului autorizat sau seminarului este menționat pe pagina fiecărui curs autorizat sau seminar în parte.

LOCAȚIA de desfășurare a cursului autorizat sau seminarului: programul de formare profesională sau seminarul se va desfășura la sediile LEXAcademy folosind unul din mijloacele electronice sau după caz în altă locație stabilită de organizatorul de formare profesională..

Practica: În funcție de specificul domeniului, cursul practic se realizează în modul real de lucru pe bază de protocol cu angajatorii. În acest caz programul de lucru se stabilește de către unitatea gazdă împreună cu practicantul.

Prezenta obligatorie: Se accepta un număr maxim de 25% absente motivate și 10% absente nemotivate. În cazul in care numărul maxim de absente este atins cursantul își pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesională . În acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Cursurile ONLINE: Cursurile LEXAcademy ce se pot desfășura și ONLINE. În cazul Cursurilor Online, pentru participarea la curs aveți nevoie de:
– Laptop / PC, conectat la internet
– Webcam și Microfon funcțional
– Aplicația Microsoft Teams instalată
– Cont de utilizator Microsoft Teams

III. Modalități de înscriere

 1. Cursantul va putea alege cursul la care sa participe, utilizând interfața site-ului https://lexacademy.ro
  2. Cursantul poate accesa orice curs autorizat, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program în parte.
  3. Înscrierea la oricare din cursurile de formare profesională se poate face online accesând Formularul de înscriere aflat pe prima pagină a fiecărui curs.
 2. Pentru efectuarea unei înscrieri valide, cursantul va trebui să furnizeze datele personale solicitate pe care trebuie să le completeze în câmpurile Formularului de Înscriere ONLINE, dar și să accepte informațiile legate de Politica de Confidențialitate, Termenii și Condițiile și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Acordului GDPR
 3. Apăsând pe butonul “TRIMITE” cursantul va trimite solicitarea de înscriere la cursul de formare profesională urmând a fi contactat de unul dintre reprezentanții LEXAcademy în vederea confirmării solicitării de înscriere.
  6. Înscrierea și rezervarea locului în cadrul unei grupe, se realizează în ordinea solicitărilor primite, momentul achitării avansului sau a plății integrale cursului de formare profesională, și depunerea actelor necesare pentru înscriere. Doar în acel moment înscrierea se considera finalizata.
  7. Actele necesare pentru înscriere sunt menționate pe pagina fiecărui curs de formare profesională în parte. Actele necesare pentru înscriere se vor trimite în format digital pe adresa de e-mail menționată.
 4. Condițiile de Participare și Condiții de Retragere
 5. Cursantul beneficiază de un drept de retragere de la cursul de formare profesională până la data începerii acestuia, penalizările se vor aplica după cum urmează:
 6. a) Pentru cursanții care doresc retragerea de la cursul de formare profesională cu mai mult de 10 zile înainte de data începerii cursului nu se vor percepe penalizări
 7. b) Pentru cursanții care doresc retragerea de la cursul de formare profesională cu 5 până la 10 zile înainte de data începerii cursului se vor percepe penalizări în cuantum de 30% din taxa de participare.
 8. c) Pentru cursanții care doresc retragerea de la cursul de formare profesională cu mai puțin de 5 zile înainte de data începerii cursului se vor percepe penalizări în cuantum de 100% din taxa de participare.
  În situația neprezentării la cursul de formare profesională sau a întreruperii frecventării acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (în rate sau integral).
  3. Exercitarea dreptului de retragere, respectând condițiile mai sus menționate, se poate face prin transmiterea unei informări scris cu o confirmare de primire din partea unui reprezentant LEXAcademy la office@lexacademy.ro
  4. Cursantul înscris la cursul de formare profesională pentru care a completat Contractul – Formularul de înscriere trebuie să ia la cunoștință faptul că transferul la o altă grupă cu un alt program de formare profesională față de cel pentru care a semnat prezentul contract nu este posibil.
  5. Furnizorul Cursului își rezerva dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate solicitările de înscriere și dreptul de a nu da curs solicitărilor, de a anula înscrierea, sau de a exclude definitiv din rândul cursanților persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de altă natură, afectează bunul mers al activității societății sau derularea în condiții optime a cursurilor organizate de acesta.
 9. Durata Contractului
 10. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere și achitarea integrală sau a primei rate, producând efecte până la îndeplinirea integrala a tuturor obligațiilor contractuale.
 11. Prețul, Termene și Modalități de Plată
 12. Costul Cursului: Prețul total al serviciilor prestate de către Furnizor de formare profesională.
  • Toate prețurile afișate pe site sunt in RON.
  • Valoarea TVA este 0 (zero).
  • Prețul exprimat este per Cursant.
 13. Modalități de Plata:
  • Plata integrala. Plata taxelor se va face în contul RO53 INGB 0000 9999 0876 8078 deschis la ING BANK în termen de 5 zile de la data emiterii facturii
  Plata în 2 rate. Prima rata vă garantează rezervarea locului în grupă și se  va face termen de 5 zile de la data emiterii facturii urmând ca a doua rată să se achite înainte de prima jumătate a cursului.
 14. Realizarea plății:
  Cursul se poate achita numaiprin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy. Veți primi pe adresa de email introdusă în formular o factură proformă cu suma de plata. Aceasta trebuie achitată în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa. Vă rugăm să ne trimiteți dovada de plată pe email.

VII. Protecția Datelor Personale și Politica de Confidențialitate:

Vă rugăm să citiți NOTIFICAREA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru a afla de ce și când va colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea prelucrare conform legii. Institutul pentru Studii Administrative și de Legislația Muncii (ISALM), denumită în continuare LexAcademy®, se aliniază noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr.679/2016. Astfel, prin această Politică de confidențialitate, organizația noastră își asigură toate părțile interesate de respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la viată privată. Documentul complet putând fi accesat în secțiunea Politica de confidențialitate.

VIII. Proprietatea intelectuală

 1. Conținutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea LEXAcademy sau a partenerilor săi, iar informațiile respective pot fi sub incidența legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.
  2. Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protecția se exercită asupra textelor, creației artistice, imaginilor și fotografiilor, precum și asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.
  3. Nu aveți voie (și nici nu puteți să permiteți nimănui altcuiva) să copiați, să modificați, sa creați derivații, să efectuați activități de reverse engineering, să decompilați sau să încercați în orice alt mod să extrageți codul sursa al site-ului LEXAcademy sau al subdomeniilor.
 2. Utilizarea site-ului LEXAcademy
 3. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informații și documente publicate de LEXAcademy prin intermediul acestui site, cu condiția să fie pentru uz personal; să nu facă obiectul unei activități comerciale, să fie pentru scopuri informative, să menționeze obligatoriu sursa LEXAcademy, indiferent de modul de utilizare.
  2. Vizitatorul/Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească site-ul numai în scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă să folosească acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație, produse sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă, de asemenea, să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natura obscenă, amenințătoare, agresivă, defăimătoare.
  3. Sunteți de acord să nu accesați (sau să nu încercați să accesați) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfața oferită de LEXAcademy, cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în cadrul unui contract separat cu LEXAcademy.
  4. Sunteți de acord să nu întreprindeți nici o activitate care interferează cu Serviciile sau le afectează (sau serverele și rețelele care sunt conectate la Servicii).
  5. Cu excepția cazului în care vi se permite expres acest lucru în cadrul unui contract separat cu LEXAcademy, sunteți de acord să nu reproduceți, să nu duplicați, să nu copiați, să nu vindeți, să nu comercializați sau să nu revindeți Serviciile oferite în nici un scop.
  6. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil (iar LEXAcademy nu are nici o responsabilitate față de dvs. sau față de terți) pentru orice încălcare a obligațiilor dumneavoastră prevăzute în Termeni și Condiții și pentru orice consecințe (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi LEXAcademy) care pot apărea în urma unei asemenea încălcări.
  7. LEXAcademy încearcă să mențină informațiile de pe acest site cât mai corecte, complete și actuale. Totuși, LEXAcademy nu își asumă în nici un fel răspunderea pentru eventualele inadvertențe legate de descrierea serviciilor, documentelor și alte caracteristici de orice natură ale produselor și serviciilor de pe site-ulLEXAcademy și nu garantează că informațiile sunt corecte, complete, actuale, de încredere ori fără erori.
  8. LEXAcademy nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site-ul LEXAcademy sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea site-ului LEXAcademy (inclusiv servicii telefonice și/sau Internet) intră în sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.
  9. Ați luat cunoștință de faptul că toate informațiile (cum ar fi fișiere de date, text scris, aplicații software, muzică, fișiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveți acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar răspunderea persoanei de la care provine conținutul respectiv.
  10. Sunteți de acord că sunteți singura persoană responsabilă (iar LEXAcademy nu are nici o responsabilitate față de dumneavoastră sau față de terți) pentru orice Conținut pe care îl creați, transmiteți sau postați atunci când utilizați Serviciile și pentru consecințele acțiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care îl poate suferi LEXAcademy).
  11. Dumneavoastră vă păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le dețineți deja asupra Conținutului pe care îl trimiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui conținut, dumneavoastră acordați LEXAcademy o licența perpetuă, irevocabilă, universală, fără redevență și neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvălui public și de a distribui orice Conținut pe care îl transmiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Această licență are singurul scop de a permite LEXAcademy să expună, să distribuie și să promoveze Serviciile și poate fi revocată pentru anumite Servicii.
  12. Sunteți de acord că această licență include dreptul LEXAcademy de a pune acest Conținut la dispoziția altor societăți, organizații sau persoane fizice cărora LEXAcademy le furnizează servicii, și de a utiliza acest Conținut în legătură cu furnizarea acestor servicii.
  13. Ați luat cunoștință de faptul că LEXAcademy, în executarea operațiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii către utilizatori, poate
 4. a) transmite sau distribui Conținutul dumneavoastră către diverse rețele publice și diverse mijloace media;
 5. b) opera modificările necesare asupra Conținutului dumneavoastră astfel încât acesta să se conformeze și să se adapteze la cerințele tehnice ale rețelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură. Acceptați faptul că această licența îi va permite LEXAcademy să facă aceste operațiuni.
  Confirmați și garantați față de LEXAcademy că dețineți toate drepturile, puterile și autoritatea în vederea acordării licenței sus menționate.
 6. Răspunderea părților
 7. Niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parțială sau totala, a obligațiilor sale, daca o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată din motive de forță majoră.
  2. În cazul în care Beneficiarul nu continuă sau nu finalizează cursul de formare profesională din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesională. În această situație, Furnizorul de formare profesională are dreptul să solicite plata de către Beneficiar a sumelor restante.
  3. Beneficiarul nu are dreptul să solicite continuarea cursului de formare profesională într-o alta perioada decât cea stabilita, sau cu o alta grupa.
 8. Furnizorul de formare profesională răspunde pentru serviciile prestate în conformitate cu prezentul document.
  5. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile din Condițiile specifice de desfășurare a programului de Formare Profesională, Furnizorul de formare profesională își rezervă dreptul, după caz, de a sancționa și a întrerupe participarea la curs a Beneficiarului, păstrând suma achitată până în acel moment de către acesta cu titlu de despăgubiri, notificând Beneficiarul.
  6. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plata în condițiile și la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesională își rezervă dreptul de a întrerupe participarea Beneficiarului la cursul de formare profesională, până la achitarea integrală a sumelor restante la plată.
 9. Forța majoră
 10. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul document. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
  2. Pe perioada forței majore invocate, toate termenele se suspendă.
  3. Doar dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.

XII. Soluționarea litigiilor

 1. Părțile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia desfășurării relațiilor contractuale.
  2. Dacă rezolvarea pe cale amiabila nu este posibilă, Părțile se pot adresa instanței de judecată competente, potrivit legii.

XIII. Notificări

 1. Orice notificare va fi adresată în scris la datele de contact prevăzute in art. I.

XIV. Reclamațiile și soluționarea lor:

 1. Orice reclamație sau solicitare de informații va fi adresată de către Beneficiar în scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesională.
  2. Furnizorul de formare profesională va analiza reclamațiile sau solicitările supuse atenției de către Beneficiar, iar în cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesională va depune toate eforturile necesare în vederea identificării unei soluții satisfăcătoare.
  3. În cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, dacă această situație nu este imputabilă Beneficiarului, Furnizorul de formare profesională va proceda la remedierea serviciului său, în cazul în care acest lucru nu este posibil.
  4. În situația în care Furnizorul de formare profesională va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleași obligații pentru serviciul remediat ca și pentru serviciul prestat inițial.
  5. Furnizorul de formare profesională va răspunde reclamațiilor sau solicitărilor primite în legătură cu serviciul prestat, într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora.
 2. Dispoziții finale
 3. Dispozițiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie și cele ale Codului Civil.
  2. Termenii și Condițiile reprezintă un acord juridic dintre dumneavoastră și LEXAcademy și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor (însă cu excepția serviciilor pe care LEXAcademy vi le oferă în cadrul unui contract scris separat), și înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dumneavoastră și LEXAcademy în privința Serviciilor.
  3. Sunteți de acord ca, dacă LEXAcademy nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensație legală cuprins(a) în acești Termeni (sau de care beneficiază LEXAcademy conform oricărei legislații aplicabile), acest lucru să nu fie considerat ca o renunțare formala la drepturile LEXAcademy și că drepturile sau compensațiile respective vor fi în continuare la dispoziția LEXAcademy.
  4. Dacă orice instanță, cu jurisdicție de a lua hotărâri în acest caz, se pronunță în sensul că una dintre prevederile acestor Termeni este nelegală, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare.
  5. Termenii și relația dumneavoastră cu LEXAcademy prevăzută în acești Termeni, vor fi guvernate de legislația română. Dumneavoastră și LEXAcademy sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate apărea din acești Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord ca LEXAcademy să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncțiuni (sau o forma echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicție.

XVI. Acceptarea Termenilor

 1. Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că ați citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că LEXAcademy va considera utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.
  2. Nu puteți utiliza Serviciile și nu puteți accepta Termenii daca nu aveți vârsta legal acceptabila pentru încheierea unui contract cu LEXAcademy, sau sunteți o persoana căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din România.
  3. LEXAcademy poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. LEXAcademy își rezervă dreptul de a modifica – adaugă, șterge, completa, actualiza – în totalitate sau parțial acești Termeni și condiții fără un anunț prealabil. Aceste modificări intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul LEXAcademy și se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.

 

Pentru întrebări sau alte informații ne puteți contacta la +40 749 971 489  sau office@lexacademy.ro