Curs de specializare EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

Durata – 10 SĂPTĂMÂNI – 240 ore (80 ore teorie/160 ore practică)
Mod de organizare: Sală / Online / Mixt (50% online, 50% sală)
Descrierea cursului
 • 5 module structurate pe 17 capitole;
 • 10 săptămâni de pregătire intensivă: 240 de ore de curs;
 • Curs teoretic – 80 de ore repartizate pe 16 de zile lucrătoare de pregătire teoretică;
 • Curs practic – 160 de ore repartizate pe 28 de zile lucrătoare de pregătire practică.
 • LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă.
 • Lectorii LexAcademy® sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii
 • Acordăm bursă profesională pentru primii trei absolvenți, care au obținut media de absolvire 10,00.
Mă înscriu

Următoarele Cursuri

Mod de organizare: Online

Perioada de înscrieri:

Data de începere: 21.09.2023

Program pregătire teoretică:

Varianta I:

luni, marți și miercuri; interval orar 15:00 – 20:00

Varianta II:

joi și vineri; 15:00 – 20:00

sâmbătă 09:00 – 14:00

Program pregătire practică:

Varianta I:

În mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, angajator și cursant;

Varianta II:

În mediul real de lucru existent în unitățile cu care furnizorul de formare profesională are stabilite parteneriate de practică pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, partenerul de practică și cursant;

Varianta III:

În mediul simulativ de lucru organizat în cadrul LexAcademy® .

*Pregătirea practică se va realiza numai cu respectarea legislației muncii cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și numai în alte zile decât cele în care a fost realizată pregătirea teoretică.

 

Taxa de participare
2500 lei / persoană. Plata se face prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®

 

Locul desfășurării
Sediul LexAcademy®: Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, et. 5, sala 1

Condiţii însciere şi documente necesare
CONDIŢII CUMULATIVE VARIANTA I:

a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent ;

b) Experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

CONDIŢII CUMULATIVE VARIANTA II:

a) Studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

b)Experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

Acte necesare:

1. Carte de identitate;

2.Diplomă de Licență și după caz alte acte sau adeverințe care să ateste experiența de cel puțin 2 / 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii;

3. CV – format europass, în limba română.

Învaţă de la cei mai buni lectori!

Corneliu Bențe

Despre mine

Alexandru Țiclea

Despre mine

Roxana Popescu

Despre mine

Adrian Bucur

Despre mine

Mihai Munteanu

Despre mine

Elena Savciuc

Despre mine

Informații curs

Cap 1. Rolul și importanța Expertului în Legislația Muncii

1.1. Serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare
1.2. Forme de exercitare a profesiei
1.3. Contractul de furnizare servicii
1.4. Etică profesională
1.5. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor (mandatul)
1.6. Aplicații practice

Cap 2. Elemente de dreptul muncii

2.1. Principiile dreptului muncii
2.2. Aplicabilitatea legii în timp, spațiu și asupra persoanelor
2.3. Clasificarea normelor juridice civile
2.4. Acte normative, internaționale, europene și naționale
2.5. Securitate socială
2.6. Instituțiile statului cu atribuții de supraveghere și control în domeniul muncii și securității sociale
2.7. Aplicații practice
 

Cap 3. Contractul individual de muncă

3.1. Procedura prealabilă încheierii CIM
3.2. Aptitudinile lucrătorilor
3.3. Dosarul personal al lucrătorilor
3.4. Tipuri de CIM
3.5. Perioada de probă
3.6. Cumul de funcții / atribuții
3.7. Clauze speciale în CIM
3.8. Alte forme de contracte
3.9. Aplicații practice
 

Cap 4. Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă

4.1.Modificarea contractului individual de muncă
4.2. Suspendarea contractului individual de muncă
4.3. Aplicații practice
 

Cap 5. Timpul de muncă și timpul de odihnă

5.1. Organizarea timpului de muncă
5.2. Timpul de odihnă și alte repausuri
5.3. Aplicații practice
 

Cap 6. Justiție socială

6.1. Garantarea egalității de șanse
6.2. Combaterea discriminării
6.3. Combaterea hărțuirii
6.4. Protecția maternității la locurile de muncă
6.5. Creșterea și îngrijirea copiilor
6.6. Îngrijirea altor persoane dependente
6.7. Protecția persoanelor cu dizabilități
6.8. Protecția avertizorilor de integritate
6.9. Asistarea lucrătorilor
6.10. Aplicații practice
 

Cap 7. Încetarea contractului individual de muncă

7.1. Încetarea de drept
7.2. Încetarea prin acordul părților
7.3. Demisia
7.4. Concedierea
7.5. Aplicații practice
 

Cap 8. Evidența electronică a lucrătorilor

8.1. Evidența electronică a salariaților
8.2. Evidența electronică a zilierilor
8.3. Evidența electronică a contractelor de internship
8.4. Aplicații practice
 

Cap 9. Relații colective de muncă

9.1. Partenerii sociali
9.2. Negocierea și conținutul contractului colectiv de muncă
9.3. Încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului colectiv de muncă
9.4. Conflictele colective de muncă
9.5. Greva
9.6. Aplicații practice

Cap 10. Organizarea și normarea muncii

10.1. Regulamentul de organizare și funcționare
10.2. Normarea muncii
10.3. Proiectarea / reproiectarea fișelor de post
10.4. Auditarea activității de resurse umane și salarizare
10.5. Aplicații practice
 

Cap 11.  Formarea și evaluarea profesională a salariaților

11.1. Formarea profesională a salariaților
11.2. Evaluarea profesională a salariaților
11.3. Aplicații practice
 

Cap 12. Sisteme de salarizare și recompensare a salariaților

12.1. Sisteme de salarizare
12.2. Sporuri, bonusuri și alte adaosuri
12.3. Calcularea drepturilor salariale
12.4. Aplicații practice

Cap 13. Acte cu caracter normativ

13.1. Regulamentul Intern
13.2. Strategii, politici și proceduri
13.3. Aplicații practice
 

Cap 14. Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă

14.1. Condițiile răspunderii disciplinare
14.2. Abaterile disciplinare
14.3. Sancțiunile disciplinare
14.4. Procedura cercetării disciplinare prealabile
14.5. Aplicarea sancțiunilor disciplinare
14.6. Aplicații practice
 

Cap 15. Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă

15.1. Condițiile răspunderii patrimoniale
15.2. Constatarea și evaluarea pagubelor
15.3. Procedura recuperării prejudiciului
15.4. Obligația de restituire
15.5. Aplicații practice
 

Cap 16. Răspunderea contravenționlă și penală în raporturile de muncă

16.1. Răspunderea contravenționlă în raporturile de muncă
16.2. Răspunderea penală în raporturile de muncă
16.3. Aplicații practice

Cap 17. Conflictele de muncă

17.1. Soluționarea cererilor sau reclamațiilor salariaților
17.2. Conflictele individuale de muncă
17.3. Concilierea conflictelor de muncă
17.4. Jurisdicția muncii
17.5. Aplicații practice

LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în domeniul resurselor umane;

LexAcademy® – este acreditat de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii;

LexAcademy® – este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din România.

Da! Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscut la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN;

La LexAcademy® ducem formarea profesională la cel mai înalt nivel. 

Noi nu credem în cursuri de 2 zile,  pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile. 

La noi vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional! Detalii despre lectori aici.

La finalul cursului vei deţine:

 • Competenţele specifice profesiei pentru care ai optat;
 • Propria pagină de publicitate profesională în secțiunea dedicată specialiștilor în resurse umane găzduită de cel mai important site de informații juridice.ro;
 • Utilizarea unui soft performant de administrarea și salarizarea personalului – TotalSAL;
 • Utilizarea celui mai inteligent soft legislativ din România – SintACT;
 •  Prima condiţie este să vrei să înveţi.
 •  A doua condiţie este să ai studiile necesare exercitării profesiei pentru care ai optat.

Cursul se poate achita numai prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®.

Înscrierea la oricare din cursurile noastre se poate face online accesând Formularul de Înscriere aflat pe pagina fiecărui curs sau la adresa de email: office@lexacademy.ro.

Fiecare curs are o structură bine definită de lectorii noştri şi fiecare cursant va primi suport pentru curs.

Examenul va avea două etape:

 Etapa 1 – Examen scris: test grilă cu întrebări ce acoperă integral tematica studiată.

 Etapa 2 – Proba practică: susținerea unui proiect individual sau de grup cu  o temă aleasă    care va reflecta pregătirea practică conform programei de curs.

*Scara de apreciere: note de la 1 la 10. Nota minimă acceptată este 6.

De ce să alegi un curs de Expert Legislația Muncii organizat de LexAcademy®?

 • Pentru că un curs de specializare în profesia de Expert Legislația Muncii organizat de LexAcademy® îți oferă posibilitatea de a păși pe cea mai înaltă treaptă a evoluției tale și de a furniza servicii de management al relațiilor de muncă în mod independent (firmă sau PFA)!

 • Pentru că pregătirea profesională și competențele dobândite la LexAcademy® îți oferă șansa de a deveni membru acreditat UNELM!

 • Pentru că angajatorii din România își doresc experți bine pregătiți!

 • Pentru că diploma obținută la LexAcademy® îți FACILITEAZĂ ANGAJAREA!

 • Pentru că LexAcademy® este rampa de lansare către o carieră de succes!

 • Pentru că noi te învățăm să înveți, te învățăm meserie”!

De ce să participi la cursul de Expert Legislația Muncii organizat de noi?

 • Pentru că este important să fii informat și să alegi cel mai potrivit curs de pe piață care are o durată suficientă pentru a deprinde competențele de care ai nevoie.

 • Pentru că noi nu credem în cursuri de 2 zile! Pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile.

 • Pentru că ai nevoie de timp pentru a învăța de la cei mai buni profesioniști din domeniul dreptului muncii și securității sociale.

 • Pentru că lectorii utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Expertului în Legislația Muncii.

 • Studiile de caz sunt selectate din practica judiciară în materia litigiilor de muncă. Vor fi prezentate spețe relevante soluționate de către instanțele de judecată, precum și spețe întâlnite în practică de către participanții la curs.

 • Pentru că vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional!

MANAGER RESURSE

UMANE

Mai multe detalii

REFERENT RESURSE UMANE

Mai multe detalii

Data Protection Officer

/ RPDCP

Mai multe detalii

Înscrie-te la curs

1 Step 1
Am peste 18 ani, am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile Lex Academy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder