Curs de specializare MANAGER RESURSE UMANE

Durata – 2 LUNI – 180 ore (60 ore teorie/120 ore practică)
Mod de organizare: Sală / Online / Mixt (50% online, 50% sală)
Descrierea cursului
 • 7 module + 1 modul finalizare curs (pregătirea pentru examen);
 • 2 luni de pregătire intensivă: 180 de ore de curs seral / de weekend;
 • Curs teoretic – 60 de ore repartizate pe 12 de zile lucrătoare de pregătire teoretică;
 • Curs practic – 120 de ore repartizate pe 28 de zile lucrătoare de pregătire practică.
 • LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă.
 • Lectorii LexAcademy® sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale.
 • Acordăm bursă profesională pentru primii trei absolvenți, care au obținut media de absolvire 10,00.
Mă înscriu

Următoarele Cursuri

Mod de organizare:

Perioada de înscrieri: 

Data de începere:

Program modul teoretic:

Varianta I:

luni, marți și miercuri; interval orar 15:00 – 20:00

Varianta II:

joi și vineri; 15:00 – 20:00

sâmbătă 09:00 – 14:00

Program modul practic:

Varianta I:

În mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, angajator și cursant;

Varianta II:

În mediul real de lucru existent în unitățile cu care furnizorul de formare profesională are stabilite parteneriate de practică pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, partenerul de practică și cursant;

Varianta III:

În mediul simulativ de lucru organizat în cadrul LexAcademy® .

*Pregătirea practică se va realiza numai cu respectarea legislației muncii cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și numai în alte zile decât cele în care a fost realizată pregătirea teoretică.

Taxa de participare

2000 lei / persoană. Plata se face prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®

 

Locul desfășurării

Sediul LexAcademy®: Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, et. 5, sala 1

Condiţii înscirere şi documente necesare

Pregătirea minimă obligatorie:

 • Studii superioare cu diploma de licență sau echivalent
 • Minim 3 ani experiență în domeniul resurselor umane

Acte necesare

 • Carte de identitate;
 • Diplomă de licență;
 • CV – format europass, în limba română.

Învaţă de la cei mai buni lectori!

Alexandra Braica

Despre mine

Marinela Tănase

Despre mine

Corneliu Bențe

Despre mine

Informații curs

Cap 1. Bazele managementului resurselor umane

1.1. Elemente de management general

1.2. Conceptul de management al resurselor umane

Cap 2. Constituirea departamentului de resurse umane

2.1. Rolul și importanța departamentului de resurse umane

2.2. Activitățile specifice departamentului de resurse umane

2.3. Profesioniștii în resurse umane

2.4. Servicii externe specializate în resurse umane

Cap 3.  Legislația muncii

3.1. Legislația națională a muncii

3.2. Legislația europeană a muncii

3.3. Elemente de dreptul muncii

Cap 4. Strategia de resurse umane

4.1. Formularea strategiei de resurse umane

4.2. Politici de resurse umane

4.3. Modele organizaţionale

4.4. Modele organizaţionale

Cap 5. Managementul schimbări

5.1. Principii in managementul schimbării

5.2. Elaborarea strategiilor de schimbare

5.3. Abilități manageriale necesare schimbării

Cap 6. Managementul proiectelor

6.1. Dezvoltarea, conducerea și organizarea proiectelor

6.2. Managementul riscurilor

6.3. Instrumente de monitorizare și control

Cap 7. Cultură organizațională

7.1. Tipuri de culturi organizaţionale

7.2. Metodologii de dezvoltare a culturii organizaționale

7.3. Politici privind promovarea diversității și egalității

7.4. Politici privind combaterea discriminării și a hărțuirii la locurile de muncă

Cap 8. Brandul de angajator

8.1. Rolul brandului de angajator

8.2. Strategii pentru dezvoltarea și promovarea brandului de angajator

Cap 9. Politici și proceduri privind recrutarea lucrătorilor

9.1. Fundamentele recrutării

9.2. Etapele procesului de recrutare

9.3. Evaluarea procesului de recrutare

Cap 10. Politici și proceduri privind integrarea lucrătorilor

10.1. Planul de integrare

10.2. Documente de referință

10.3. Definitivarea pe post

Cap 11. Politici și proceduri privind motivarea și menținerea lucrătorilor

11.1. Teorii motivaționale

11.2. Concepte de leadership

11.3. Coaching pentru dezvoltatea echipelor

Cap 12. Formarea profesională a lucrătorilor

12.1. Gestionarea competenţelor profesionale

12.2. Planul de formare profesională

12.3. Tipuri de formare profesională

Cap 13. Evoluția profesională a lucrătorilor

13.1. Planul de dezvoltare profesională

13.2. Adaptarea profesională

13.3. Recalificarea

13.4. Promovarea

Cap. 14 Mentoratul

14.1. Tipuri de mentoring

14.2. Modele de mentoring

Cap 15. Obiective de performanță

15.1. Definire, tipologie, ierarhizare

15.2. Performanța organizațională și performanță individuală

15.3. Standarde de performanță

Cap 16. Procesul de evaluare profesională

16.1. Modele de evaluare

16.2. Modele de evaluare

Cap 17. Procedura privind evaluarea profesională

17.1. Evaluarea profesională periodică

17.2. Evaluarea prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională

17.3. Contestarea rezultatului evaluării profesionale

Cap 18. Coordonarea activității de salarizare

18.1. Evaluarea și ierarhizarea posturilor

18.2. Politica salarială

18.3. Sisteme de salarizare

Cap 19. Politici privind acordarea compensațiilor și beneficiilor

19.1. Principii fundamentale în stabilirea sistemelor de remunerare

19.2. Elementele pachetului salarial

19.3. Recompense financiare și non-financiare

19.4. Crearea politicii de recompensare

Cap 20. Comunicare în resurse umane

20.1. Elementele esenţiale ale unei comunicări efectiv

20.2. Structura procesului de comunicare

20.3. Stiluri de comunicare

20.4. Elemente ale comunicării verbale, non-verbale, para-verbale

20.5. Bariere specifice comunicării organizaționale

Cap 21. Tehnici de negociere

21.1. Particularități ale negocierii

21.2. Tehnici pentru o negociere de succes

21.3. Profilul negociatorului

21.4. Facilitarea rezolvării disputelor interumane

Cap 22. Dialogul social

22.1. Informarea și consultarea salariaților

22.2. Negocieri colective

LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă;

LexAcademy® – lectorii sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale;

LexAcademy® – este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din România.

Da! Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscut la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN;

La noi vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional și membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii! Detalii despre lectori aici.

 •  Prima condiţie este să vrei să înveţi.
 •  A doua condiţie este să ai studiile necesare exercitării profesiei pentru care ai optat.

Cursul se poate achita numai prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®.

Înscrierea la oricare din cursurile noastre se poate face online accesând Formularul de Înscriere aflat pe pagina fiecărui curs sau la adresa de email: office@lexacademy.ro.

Fiecare curs are o structură bine definită de lectorii noştri şi fiecare cursant va primi suport pentru curs.

Examenul va avea două etape:

 Etapa 1 – Examen scris: test grilă cu întrebări ce acoperă integral tematica studiată.

 Etapa 2 – Proba practică: susținerea unui proiect individual sau de grup cu  o temă aleasă    care va reflecta pregătirea practică conform programei de curs.

*Scara de apreciere: note de la 1 la 10. Nota minimă acceptată este 6.

De ce să alegi un curs de Manager Resurse Umane organizat de LexAcademy®?

 • Pentru că un curs de specializare în profesia de Manager Resurse Umane organizat de LexAcademy® îți oferă posibilitatea de a păși pe cea mai înaltă treaptă a evoluției tale și de a furniza servicii de management al relațiilor de muncă în mod independent (firmă sau PFA)!

 • Pentru că angajatorii din România își doresc profesionști bine pregătiți!

 • Pentru că diploma obținută la LexAcademy® îți FACILITEAZĂ ANGAJAREA!

 • Pentru că LexAcademy® este rampa de lansare către o carieră de succes!

 • Pentru că noi te învățăm să înveți, te învățăm meserie”!

De ce să participi la cursul de Manager Resurse Umane organizat de noi?

 • Pentru că este important să fii informat și să alegi cel mai potrivit curs de pe piață care are o durată suficientă pentru a deprinde competențele de care ai nevoie.

 • Pentru că noi nu credem în cursuri de 2 zile! Pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile.

 • Pentru că ai nevoie de timp pentru a învăța de la cei mai buni profesioniști din domeniul dreptului muncii și securității sociale.

 • Pentru că lectorii utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Managerului de Resurse Umane.

 • Pentru că vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional și membrii acreditați UNELM!

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII

Mai multe detalii

REFERENT RESURSE UMANE

Mai multe detalii

DPO /

RPDCP

Mai multe detalii

Înscrie-te la curs

1 Step 1
Am peste 18 ani, am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile Lex Academy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder