Curs de calificare REFERENT RESURSE UMANE

Varianta 1: Durata – 8 LUNI – 1080 ore ( 360 ore teorie/720 ore practică)
Varianta 2: Durata – 4 LUNI – 540 ore ( 180 ore teorie/360 ore practică)

Mod de organizare: Sală / Online / Mixt (50% online, 50% sală)

Descrierea cursului
 • 1 module + 1 modul finalizare curs (pregătirea pentru examen);
 • Varianta 1: Durata – 8 LUNI – 1080 ore ( 360 ore teorie/720 ore practică)
 • Varianta 2: Durata – 4 LUNI – 540 ore ( 180 ore teorie/360 ore practică)
 • LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă.
 • Lectorii LexAcademy® sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale.
 • Acordăm bursă profesională pentru primii trei absolvenți, care au obținut media de absolvire 10,00.
Mă înscriu

Următoarele Cursuri

Mod de organizare: Online
Perioada de înscrieri: 
Data de începere: 

Program pregătire teoretică:

Varianta I:

luni, marți și miercuri; interval orar 15:00 – 20:00

Varianta II:

joi și vineri; 15:00 – 20:00

sâmbătă 09:00 – 14:00

Program pregătire practică:

Varianta I:

În mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, angajator și cursant;

Varianta II:

În mediul real de lucru existent în unitățile cu care furnizorul de formare profesională are stabilite parteneriate de practică pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, partenerul de practică și cursant;

Varianta III:

În mediul simulativ de lucru organizat în cadrul LexAcademy® .

*Pregătirea practică se va realiza numai cu respectarea legislației muncii cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și numai în alte zile decât cele în care a fost realizată pregătirea teoretică.

 

Taxa de participare

 • Varianta 1: Durata – 8 LUNI – 1080 ore ( 360 ore teorie/720 ore practică) taxă 5000 RON/persoană.
 • Varianta 2: Durata – 4 LUNI – 540 ore ( 180 ore teorie/360 ore practică) taxă 2500 RON/persoană.

Plata se face prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®

Locul desfășurării

Sediul LexAcademy®: Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, et. 5, sala 1

Condiţii înscirere şi documente necesare

Varianta 1:

 • Pregătirea minimă obligatorie: studii medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Varianta 2:

 • Pregătirea minimă obligatorie: studii medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat
 • Evaluare inițială a cunoștințelor în vederea echivalării competențelor: „Comunicarea eficientă în cadrul organizației”, „Cooperarea interumană și interdepartamentală” și „Planificarea activităților proprii și perfecționarea profesională”. Testul inițial constând într-o probă scrisă tip grilă; scara de apreciere notată de la 1 – 10 iar pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6.
 • În situaţia în care, în urma evaluării iniţiale sau în baza certificatelor de competenţă ori a actelor de studii recunoscute la nivel național, se constată că participanţii la programul de educație și formare profesională deţin cel puțin una dintre următoarele competenţe: „Comunicarea eficientă în cadrul organizației”, „Cooperarea interumană și interdepartamentală” și „Planificarea activităților proprii și perfecționarea profesională”, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăşi însă 50% din durata totală a programului. Aceste persoane vor parcurge în mod obligatoriu modulele 4, 5, 6 precum și modulele corespunzătoare competențelor pe care nu le dețin.

Acte necesare

 • Carte de identitate;
 • Diplomă de bacalaureat sau, după caz, Diplomă de absolvire liceu (fără bacalaureat);
 • CV – format europass, în limba română.

Învaţă de la cei mai buni lectori!

Corneliu Bențe

Despre mine

Roxana Popescu

Despre mine

Adrian Bucur

Despre mine

Elena Savciuc

Despre mine

Doroteea Ciuntu

Despre mine

Laurenţiu Brîncuş

Despre mine

Informații curs

Cap 1. Bazele comunicării organizaționale

1.1. Conceptul de comunicare organizațională

1.2. Etica și legislația comunicării organizaționale

Cap 2. Tipologia comunicării organizaționale

2.1. Comunicare internă

2.2. Comunicare externă

2.3. Comunicarea în contextul schimbării organizaționale

Cap 3. Funcțiile comunicării organizaționale

3.1. Metalimbaj

3.2. Persuasiune, conștientizare, manipulare.

Cap 4. Formele și mijloacele de comunicare

4.1. Comunicare scrisă

4.2. Comunicare orală

4.3. Comunicare nonverbală

Cap 5. Cooperare interumană

5.1. Lucru în echipă

5.2. Relaționare interumană – rol și beneficii

5.3. Atitudinea preventivă

5.4. Atitudinea reparatorie

Cap 6. Cooperare interdepartamentală

6.1. Factori care influențează cooperarea interdepartamentală

6.2. Fluxul documentelor în organizație

6.3. Procesele de cooperare instituțională

Cap 7. Planificarea activităților

7.1. Instrumente și metode de planificare

7.2. Obiective SMART

Cap 8. Dezvoltarea profesională

8.1. Tehnici de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite

8.2. Standarde de performanță profesională

Cap 9. Resurse umane: noțiuni fundamentale

9.1. Departamentul de resurse umane

9.2. Rolul referentului resurse umane

Cap 10. Legislația muncii și securității sociale

10.1. Relațiile de muncă în context național și european

10.2. Autorități cu atribuții de reglementare și control

10.3. Acte normative de reglementare a relațiilor de muncă

Cap 11. Politici și proceduri de resurse umane

11.1. Regulamente cu caracter obligatoriu

11.2. Politici și proceduri interne

11.3. Instrucțiuni de lucru

Cap 12. Contractul individual de muncă și alte acte subsecvente

12.1. Contractul individual de muncă

12.2. Fișa de post

12.3. Acte de autoritate

Cap 13. Registrul general de evidență a lucrătorilor

13.1. Registrul general de evidență a salariaților

13.2. Registrul electronic de evidență a zilierilor

13.3. Registrul de evidență a contractelor de internship

Cap 14. Evidența timpului de muncă

14.1. Evidența orelor de muncă

14.2. Planificarea concediilor

14.3. Planificarea schimburilor/ turelor

Cap 15. Salarizare

15.1. Completarea statului colectiv/individual de plată

15.2. Completarea declarațiilor privind obligațiile de plată

Cap 16. Asigurări sociale

16.1. Asigurări sociale de pensii

16.2. Asigurări sociale de sănătate

16.3. Asigurări sociale de șomaj

16.4. Asigurări sociale pentru accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale

Cap 17. Raportări statistice

17.1. Raportări statistice către Institutul Național de Statistică

17.2. Raportări către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Cap 18. Dosarul personal al lucrătorilor

18.1. Constituirea dosarul personal

18.2. Conținutul dosarului personal

18.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cap 19. Atestarea calității de angajat

19.1. Eliberarea adeverințelor

19.2. Eliberarea și certificarea documentelor personale ale lucrătorilor

Cap 20. Arhivarea documentelor

20.1. Centralizarea cronologică și sistematică a documentelor

20.2. Arhivarea electronica

20.3. Eliminarea din arhivă

LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă;

LexAcademy® – lectorii sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale;

LexAcademy® – este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din România.

Da! Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscut la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN;

La LexAcademy® ducem formarea profesională la cel mai înalt nivel. 

Noi nu credem în cursuri de 2 zile,  pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile. 

La noi vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional! Detalii despre lectori aici.

La finalul cursului vei deţine:

 • Competenţele specifice profesiei pentru care ai optat;
 • Propria pagină de publicitate profesională în secțiunea dedicată specialiștilor în resurse umane găzduită de cel mai important site de informații juridice.ro;
 • Utilizarea unui soft performant de administrarea și salarizarea personalului – TotalSAL;
 • Utilizarea celui mai inteligent soft legislativ din România – SintACT;
 •  Prima condiţie este să vrei să înveţi.
 •  A doua condiţie este să ai studiile necesare exercitării profesiei pentru care ai optat.

Cursul se poate achita numai prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®.

Înscrierea la oricare din cursurile noastre se poate face online accesând Formularul de Înscriere aflat pe pagina fiecărui curs sau la adresa de email: office@lexacademy.ro.

Fiecare curs are o structură bine definită de lectorii noştri şi fiecare cursant va primi suport pentru curs.

Examenul va avea două etape:

 Etapa 1 – Examen scris: test grilă cu întrebări ce acoperă integral tematica studiată.

 Etapa 2 – Proba practică: susținerea unui proiect individual sau de grup cu  o temă aleasă    care va reflecta pregătirea practică conform programei de curs.

*Scara de apreciere: note de la 1 la 10. Nota minimă acceptată este 6.

De ce să alegi un curs de REFERENT RESURSE UMANE organizat de LexAcademy®?

 • Pentru că angajatorii din România își doresc profesionști bine pregătiți!
 • Pentru că îți mărești considerabil șansele de a profesa în Resurse Umane!
 • Pentru că diploma obținută la LexAcademy® îți FACILITEAZĂ ANGAJAREA!
 • Pentru că LexAcademy® este rampa de lansare către o carieră de succes!

 • Pentru că noi te învățăm să înveți, te învățăm meserie”!

De ce să participi la cursul de REFERENT RESURSE UMANE organizat de noi?

 • Pentru că este important să fii informat și să alegi cel mai potrivit curs de pe piață care are o durată suficientă pentru a deprinde competențele de care ai nevoie.
 • Pentru că noi nu credem în cursuri de 2 zile! Pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile.
 • Pentru că ai nevoie de timp pentru a învăța de la cei mai buni profesioniști din domeniul dreptului muncii și securității sociale.
 • Pentru că lectorii utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Inspectorului de Resurse Umane.
 • Studiile de caz sunt selectate din practica inspectoratelor teritoriale de muncă și vor fi prezentate spețe relevante întâlnite în practică de către experți și/sau de către participanții la curs.
 • Pentru că vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional și membrii acreditați UNELM!
EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

Mai multe detalii

MANAGER RESURSE UMANE

Mai multe detalii

DPO /

RPDCP

Mai multe detalii

Înscrie-te la curs

1 Step 1
Am peste 18 ani, am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile Lex Academy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder