Curs de specializare DPO / RPDCP

Data Protection Officer / Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
Durata – 2 LUNI – 180 ore (60 ore teorie/120 ore practică)
Mod de organizare: Sală / Online / Mixt (50% online, 50% sală)
Descrierea cursului
 • 8 module + 1 modul finalizare curs (pregătirea pentru examen);
 • 2 luni de pregătire intensivă: 180 de ore de curs seral / de weekend;
 • Curs teoretic – 60 de ore repartizate pe 12 de zile lucrătoare de pregătire teoretică;
 • Curs practic – 120 de ore repartizate pe 28 de zile lucrătoare de pregătire practică.
 • LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă.
 • Lectorii LexAcademy® sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale.
 • Acordăm bursă profesională pentru primii trei absolvenți, care au obținut media de absolvire 10,00.
Mă înscriu

Următoarele Cursuri

Mod de organizare: Online
Perioada de înscrieri: 
Data de începere: 

Program modul teoretic:

Varianta I:

luni, marți și miercuri; interval orar 15:00 – 20:00

Varianta II:

joi și vineri; 15:00 – 20:00

sâmbătă 09:00 – 14:00

Program pregătire practică:

Varianta I:

În mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, angajator și cursant;

Varianta II:

În mediul real de lucru existent în unitățile cu care furnizorul de formare profesională are stabilite parteneriate de practică pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, partenerul de practică și cursant;

Varianta III:

În mediul simulativ de lucru organizat în cadrul LexAcademy® .

*Pregătirea practică se va realiza numai cu respectarea legislației muncii cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și numai în alte zile decât cele în care a fost realizată pregătirea teoretică.

 

Taxa de participare

2000 lei / persoană. Plata se face prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®

Locul desfășurării

Sediul LexAcademy®: Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, et. 5, sala 1

Condiţii înscirere şi documente necesare

Pregătirea minimă obligatorie: studii superioare cu diplomă de licenţă.

Acte necesare

Carte de identitate;
Diplomă de Licență;
CV – format europass, în limba română.

Învaţă de la cei mai buni lectori!

Andrei Săvescu

Despre mine

Roxana Popescu

Despre mine

Corneliu Bențe

Despre mine

Informații curs

1. Elemente introductive cu privire la protecția datelor cu caracter personal
1.1. Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din perspectivă națională și europeană.
1.2. GDPR – Elemente cu caracter de noutate introduse prin noul cadru legislativ.
1.2.1 Domeniul de aplicare al GDPR din punct de vedere material și teritorial.
1.2.2. Noțiuni aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
1.2.3. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal.
1.2.4. Noțiunea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

2. Drepturi și obligatii aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:
2.1. Drepturile și obligațiile operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile.
2.2. Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile.
2.3. Relația operator – împuternicit. Drepturi, responsabilități, prevederi contractuale obligatorii.
2.4. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
2.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanei vizate. Condiții speciale aplicabile în ceea ce privește consimțământul minorilor.

3. Drepturi și obligatii aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:
3.1. Drepturile și obligațiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (categorii de drepturi, informațiile care se furnizează persoanei vizate, modalitatea de exercitare a acestor drepturi). Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile.

4. Instrumente de monitorizare a respectării prevederilor legislației datelor cu caracter personal.
4.1. Politici și înstrumente care pot fi aplicate în vederea monitorizării modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
4.1.1. Activități periodice sau ad-hoc care pot fi desfășurate pentru verificarea modului în care sunt implementate cerînțele tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal.
4.1.2. Identificarea cazurilor în care este necesară externalizarea activității de verificare.
4.2. Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Principiul responsabilității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
5.1. Evaluarea impactului asupra protecției datelor.
5.2. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit.
5.3. Transferul de date cu caracter personal – regim juridic aplicabil, drepturi și obligații în funcție de natura destinatarului (inclusiv transferul către țări terțe).
5.4. Conceptul de securitate al prelucrării datelor cu caracter personal.
5.4.1. Încălcarea securității datelor cu caracter personal.
5.5. Răspunderea și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

6. Autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
6.1. Competențele autorității de supraveghere.
6.2. Conceptul de autoritate de supraveghere principală, conform GDPR.
6.3. Consultarea și/sau aprobarea autorității de supraveghere cu privire la efectuarea anumitor operațiuni de prelucrare în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă.
6.4. Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal. Modalitate de lucru și instrumente.

7. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal – rol, drepturi și obligații, poziție în cadrul organizației.
7.1. Desemnarea responsabilului GDPR.
7.2. Rolul și atribuțiile responsabilului GDPR în cadrul organizației.
7.3. Poziția responsabilului GDPR în cadrul organizației.
7.4. Principiul obiectivității în desfășurarea sarcinilor și activităților responsabilului GDPR (garanțiile care permit să-și îndeplinească sarcinile în mod independent).
7.5. Conflictul de interese cu alte structuri din cadrul organizației.
7.6. Obligațiile organizației față de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.
7.7. Resursele de care trebuie să beneficieze responsabilul GDPR în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.
7.8. Obligațiile responsabilul GDPR din perspectiva dezvoltării profesionale continue (inclusiv a personalului organizației). Metode de responsabilizare a personalului organizației.
7.9. Răspunderea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

8. Sistemul de management al securității informației în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
8.1. Cerințele în vigoare aplicabile în domeniul securității informaționale – roluri, responsabilități și autorități.
8.2. Organizarea securității informației, implementarea securității înformației.
8.3. Ciclul de viață al sistemelor informatice.
8.4. Integrarea securității și a vieții private în ciclul de viață.
8.5. Controlul calității sistemelor informatice.
8.6. Securitatea administrării activelor.
8.7. Securitatea în software și proceduri.
8.8. Securitatea aplicată tehnologiilor și documentației informatice.
8.9. Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor.
8.10. Criterii de evaluare a riscului.
8.11. Metodologii de analiză și evaluare a riscurilor de securitate a înformațiilor.
8.12. Evaluarea riscurilor.

9.1. Concluziile cursului
9.2. Pregătirea pentru examen
9.3. Întrebări și răspunsuri

LexAcademy® – este singurul centru de formare profesională din România specializat în managementul relațiilor de muncă;

LexAcademy® – lectorii sunt membrii acreditați de UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii sau alte corpuri profesionale;

LexAcademy® – este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din România.

Da! Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscut la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN;

La LexAcademy® ducem formarea profesională la cel mai înalt nivel. 

Noi nu credem în cursuri de 2 zile,  pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile. 

La noi vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional! Detalii despre lectori aici.

La finalul cursului vei deţine:

 • Competenţele specifice profesiei pentru care ai optat;
 • Propria pagină de publicitate profesională în secțiunea dedicată specialiștilor în resurse umane găzduită de cel mai important site de informații juridice.ro;
 • Utilizarea unui soft performant de administrarea și salarizarea personalului – TotalSAL;
 • Utilizarea celui mai inteligent soft legislativ din România – SintACT;
 •  Prima condiţie este să vrei să înveţi.
 •  A doua condiţie este să ai studiile necesare exercitării profesiei pentru care ai optat.

Cursul se poate achita numai prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®.

Înscrierea la oricare din cursurile noastre se poate face online accesând Formularul de Înscriere aflat pe pagina fiecărui curs sau la adresa de email: office@lexacademy.ro.

Fiecare curs are o structură bine definită de lectorii noştri şi fiecare cursant va primi suport pentru curs.

Examenul va avea două etape:

 Etapa 1 – Examen scris: test grilă cu întrebări ce acoperă integral tematica studiată.

 Etapa 2 – Proba practică: susținerea unui proiect individual sau de grup cu  o temă aleasă    care va reflecta pregătirea practică conform programei de curs.

*Scara de apreciere: note de la 1 la 10. Nota minimă acceptată este 6.

De ce să alegi un curs de DPO / RPDCP organizat de LexAcademy®?

 • Pentru că angajatorii din România își doresc specialiști bine pregătiți!
 • Pentru că îți mărești considerabil șansele de avansa în acest domeniu atât de vast al protecției datelor!
 • Pentru că diploma obținută la LexAcademy® îți FACILITEAZĂ ANGAJAREA!
 • Pentru că LexAcademy® este rampa de lansare către o carieră de succes!
 • Pentru că noi te învățăm să înveți, te învățăm meserie”!

De ce să participi la cursul de DPO / RPDCP organizat de noi?

 • Pentru că este important să fii informat și să alegi cel mai potrivit curs de pe piață care are o durată suficientă pentru a deprinde competențele de care ai nevoie.
 • Pentru că noi nu credem în cursuri de 2 zile! Pentru că NU se învață „meserie” în cursuri intensive de 2, 3 sau 5 zile.
 • Pentru că ai nevoie de timp pentru a învăța de la cei mai buni profesioniști din domeniul GDPR.
 • Pentru că lectorii utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice DPO / RPDCP.
 • Pentru că vei învăța de la cei mai buni lectori recunoscuți la nivel național, european și internațional și membrii acreditați UNELM!

EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

Mai multe detalii

MANAGER RESURSE UMANE

Mai multe detalii

REFERENT RESURSE UMANE

Mai multe detalii

Înscrie-te la curs

1 Step 1
Am peste 18 ani, am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile Lex Academy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder