OBIECTIVE

2020 07 23 203047 768x265

 

  • Să prezentăm în mod coerent și stucturat cele mai relevante teorii, practici și tendințe, naționale, europene și internaționale din domeniul nostru de interes.
  • Să realizăm cercetări fundamentale și aplicative cu scopul de a elimina treptat unele ambiguităţi ale actelor normative, de a armoniza legislația din domeniul de interes și de a dezvolta noi concepte de formare profesională.
  • Să educăm adulții în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității, al toleranței, al schimbului liber de opinii.

Să creștem calitatea în sistemul de educaţie şi formare profesională a adulților.