Despre Noi

LEXAcademy – Şcoala de excelenţă pentru studii administrative şi de legislaţia muncii îşi propune să abordeze piaţa de formare profesională cu un nou concept bazat pe tehnici moderne  de predare şi instruire.

Cursurile organizate de LEXAcademy se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz selectate din jurisprudenta relevanţă în materie şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice profesiei pentru care au optat.

Certificatele obţinute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si recunoscute la nivel naţional şi european conform Ordonanţei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.