Comunicat Uniunea Natională a Expertilor în Legislatia Muncii 07.10.2013
Am observat că deja au apărut pe piaţa formatorilor o serie de centre care oferă cursuri pentru această ocupație fără a respecta condițiile legale de autorizare şi au un număr de 8 ore sau  24 ore repartizate pe 2 sau 3 zile de prezenta la sala de curs. Atentionăm persoanele interesate sa urmeze aceste cursuri ca Uniunea Natională a Expertilor în Legislatia Muncii respinge accesul în profesie dacă nu au fost urmate cursuri cu o durata de minimum 40 de ore desfășurate, obligatoriu, la sala de curs.
Nu se vor accepta persoanele absolvente a acelor cursuri care au un program structurat pe 3 zile de prezenta la curs iar 2 zile se considera a fi studiu individual fiind in contact cu lectorul prin email sau platforme on-line.

De asemenea, formatorul unui expert în legislaţia muncii trebuie să aibă profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Aceşti formatori trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de licenţă în specializarea “Drept”, să aibă un master în “Dreptul muncii” . De aceea, ne exprimăm convingerea că Autoritatea Naţională pentru Calificări ar trebui să nu mai acorde autorizaţia unor furnizori de formare profesională pentru ocupaţia expert legislaţia muncii, care nu respectă condiţiile de calitate menţionate şi chiar să o retragă celor care au obţinut-o dar nu respectă conditiile avute în vedere la evaluarea inițială. Există chiar text de lege în acest sens: “Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare”.

Recomandăm celor interesaţi de absolvirea unui curs pentru ocupatia expert legislatia muncii să verifice dacă centrul de formare profesională respectă aceste condiţii. Cereti furnizorului de formare profesională sa puna la dispozitie programa cursului structurata pe minimum 5 zile de curs cu prezentă la sala si sa va garanteze ca lectorul este jurist de profesie cu specializare postuniversitară în dreptul muncii.

Verificarea furnizorilor de formare profesională se poate face consultand siteul Autorității Naționale pentru Calificări http://www.anc.gov.ro sau solicitand informatii prin pagina de contact a Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii http://unelm.ro/Contact.php .

Așa cum spunea și dl. prof. univ. dr. – avocat Alexandru Țiclea, practician de renume în domeniul dreptului muncii, dacă un expert în legislația muncii trebuie să fie un specialist cu înaltă calificare, cu o solidă pregătire profesională teoretică și practică în domeniu, inclusiv cel al resurselor umane, cu atât mai mult cel care formează astfel de experți trebuie să fie superiori învățăceilor lor. De aceea se impune ca acești formatori să aibă obligatoriu la bază studii superioare juridice, experiență în domeniu, să fie absolvent de programe de master, chiar doctor în domeniul de specialitate.

Doamna prof. univ. dr. Magda Volonciu spune: “ Considerăm că nu se poate realiza formarea profesională pentru noua ocupație:  ”Expert legislația muncii” de persoane care nu au pregătire juridică și specializare în domeniu (master sau doctorat) pentru următoarele argumente:

– Rostul juristului este tocmai acela de a explica ce dorește să transmită legiuitorul. Fără această intervenție a specialistului, oricine este în măsură să citească un text de lege, problema este însă că textul de lege trebuie și interpretat.

– Chiar dacă spre deosebire de alte ramuri de drept, dreptul muncii presupune anumite corelații extrajuridice complexitatea ramurii pentru a putea fi ”pătrunsă” impune o bună stăpânire a tehnicilor juridice, a terminologiei de specialitate, a înțelegerii mecanismelor contractuale de bază, dar și a formelor de răspundere specifică ce funcționează în domeniu.

– Chiar dacă dreptul românesc face parte din sistemul continental de drept, regula precedentului nefiind funcțională, practica jurisprudențială și practica socială în domeniul legislației muncii este esențială nu numai datorită amplitudinii deosebite pe care o cunoaște, dar și datorită complexității de situații de fapt care impun rezolvarea.  În aceste condiții când se pune problema formării unui expert în domeniu, acesta trebuie de la început să aibă viziunea necesară asupra jurisprudenței și practicii de specialitate și să o înțeleagă prin prisma științei dreptului.

– Dreptul este o știință și ca orice știință presupune rigurozitate și logică în demonstrație. Spre deosebire de alte ramuri de drept, dreptul muncii presupune o cantitate mult mai mare de drept pozitiv, de normă propriu-zisă pentru că în afara reglementărilor extrem de numeroase care s-au succedat în ultimul timp, interpretul trebuie să suprapună și norma negociată rezultată din practica negocierilor, respectiv din dispozițiile contractelor colective aplicabile. Pentru a se ajunge însă la posibilitatea de cunoaștere și înțelegere în esența lor a acestor dispoziții este necesar ca pilonii de bază în pregătire să fie așezați numai de către specialiști juriști.

Iată patru argumente, considerăm noi suficient de întemeiate, pentru care ar trebui ca formarea profesională a experților în legislația muncii să fie permisă numai pentru specialiștii juriști care suplimentar fac dovada pregătirii lor prin deținerea unei diplome de master sau doctorat în Dreptul muncii.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*