O grupa se constituie cu un număr minim de 8 cursanti. In functie de completarea grupelor Work Systems Management isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

DURATA CURSULUI
Cursul are o durata de 40 de ore, dintre care 20 de ore pregatire teoretica si 20 de ore pregatire practica. Pregatirea are loc la sala de curs, pe parcursul a 5 sau 10 zile, in functie de programul ales. Pregatirea practica reprezinta studiu individual, exercitii practice pe marginea proiectului ales de participant, sub indrumarea lectorului.

TAXA DE PARTICIPARE: 1200 lei  800 lei */ participant
Taxa de participare include costul integral al cursului, suportul de curs , pauzele de cafea, precum si examinarea si eliberarea diplomei de absolvire.
Reducerile nu se cumuleaza.
* Oferte supuse unor termene si conditii

ADMITERE

Pentru inscrierea la acest curs sunt necesare*:

  • studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;   SAU
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  • program de master / curs post-universitar / curs de formare profesională autorizat ANC in domeniul muncii / resurselor umane
  • 4 ani vechime in domeniul muncii / resurselor umane
  • *Dovada studiilor se face cu diploma de licenta si dupa caz cu certificatul de absolvire a unui program de formare profesională autorizat ANC

 

LOCATIE                                                                                                                                                                                                                         

Cursurile se vor desfasura in incinta Electromagnetica Business Park,  Bucuresti, sect 5, Calea Rahovei nr. 266-268.

Condiţii retragere

In cazul in care un cursant se retrage de la cursuri pana la data inceperii acestora, penalitatile se vor aplica astfel:
•    Pentru retragerea cu mai mult de 10 zile inainte de data inceperii cursului – nu se percep penalizari;
•    Pentru retragerea cu 5 pana la 10 zile inainte de data inceperii cursului – se percep penalizari in cuantum de 30% din taxa de participare;
•    Pentru retragerea cu mai putin de 5 zile inainte de data inceperii cursului – se percep penalizari in cuantum de 100% din taxa de participare.
•    Retragerea se face prin transmiterea unei informari scrise, cu o confirmare de primire din partea organizatorilor.
•    In cazul in care organizatorul, din motive independente de vointa sa, decide reprogramarea programului de formare, beneficiarul instruirii este indreptatit fie sa solicite restituirea taxei de participare achitata, fie să solicite reinscrierea la curs, in perioada reprogramata.