Perioada de inscrieriDurataPret
Perioada de inscrieriDurataPret
30 ianuarie 2016Martie - Iunie 2016- lei

Cursul este cotat cu 30 de credite universitare si cu 20 de puncte profesionale pentru avocati*

Organizat de Universitatea Ecologica din Bucuresti in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii si LEXAcademy

Cursurile postuniversitare se adreseaza atat expertilor in legislatia muncii, avocatilor sau juristilor  cat si altor categorii de specialisti care doresc sa-si completeze formarea profesionala: practicieni in RU ( inspectori resurse umane, manager resurse umane), inspectori de munca, lichidatori, mediatori etc.

 

INSCRIERILE SE REALIZEAZA IN PERIOADA :

05 ianuarie – 2 martie 2016

La acest program se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta, indiferent de specializarea absolvita.

Programul este structurat pe parcursul unui semestru universitar avand o durata de 160 de ore, structurat pe module. De regula, cursurile se vor desfasura in ultima parte a saptamanii, seara si in weekend.

Programul debuteaza in semestrul II al anului universitar 2015 – 2016, cursurile efectiv incepand in data de 11 martie 2016.

Cursul va avea un puternic caracter interactiv. Studiile de caz sunt selectate din practica judiciara in materia litigiilor de munca. Vor fi prezentate spete relevante solutionate de catre instantele de judecata, precum si spete intalnite in practica de catre participantii la curs.

Prof. univ. dr. honoris causa ALEXANDRU TICLEA, lector univ. dr. LAURA GEORGESCU, si presedintele UNELM drd. CORNELIU BENTE va vor ghida in solutionarea problemelor de drept individual al muncii, drept colectiv al muncii, concedieri, cercetare disciplinara, etc.

Planul de invatamant cuprinde urmatoarele discipline:

  • Dreptul colectiv al muncii
  • Dreptul individual al muncii
  • Raspunderea juridica in raporturile de munca
  • Jurisdictia muncii
  • Dreptul securitatii sociale

Dupa absolvirea programului postuniversitar se va elibera un certificat de atestare a competentelor, insotit de un supliment descriptiv al programului eliberat de catre Ministerul Educatiei Nationale prin Universitatea Ecologica din Bucuresti.

Cursul se va finaliza  prin sustinerea unui proiect.

 

LOCUL DE DESFASURARE :

cursurile vor avea loc la sediul Universitatii Ecologice din Bucuresti, Bd.Vasile Milea nr.1G , Bucuresti

 

ÎNSCRIEREA:

Dosarele de inscriere se vor depune la sediul LexAcademy, din incinta Electromagnetica Business Park,  Bucuresti, sect 5, Calea Rahovei nr. 266-268.
Documente necesare:
– fotocopii legalizate: Diploma de licenta / adeverinta, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz);
– fotocopii simple: carte de identitate;
– adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt sa urmeze cursuri postuniversitare;
– o fotografie color tip buletin (pe hartie foto);
– 2 doasare plic.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: adrian.bucur@unelm.ro sau/si la nr. de telefon 0720.548.029.

 

PRETUL CURSULUI:

Taxa de participare la curs este de 1700 lei, platibila in 2 transe (la inscriere si la jumatatea cursului.)

 

NOTA:

Persoanele care deja au absolvit cursul de specializare in profesia de Expert Legislatia Muncii dar care nu au o pregatire juridica, prin absolvirea acestui curs postuniversitar, au sansa de a profesa conform standardului ocupational.

*Punctele profesionale pentru avocati se vor obtine prin publicarea lucrarii de absolvire a cursului (in conditiile de publicare a articolelor stabilite de editura) in REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII, editura Wolters Kluwer (Indexare: HeinOnline, EBSCO, ProQuest) in conformitate cu Hotărârea UNBR nr. 14/2008 privind pregătirea profesională continuă a avocaţilor, pct. c):

„Avocaţilor cu activitate publicistică juridică li se vor recunoaşte, pentru fiecare articol publicat, un număr de 10 ore de pregătire profesională, dacă articolul se publică într-o revistă de circulaţie locală, 20 de ore de pregătire profesională continuă pentru articolele publicate în reviste de circulaţie şi recunoaştere naţională şi 30 de ore de pregătire profesională pentru avocaţii cu activitate publicistică internaţională.”