Perioade disponibileDurataPret
Perioade disponibileDurataPret
180 de ore- lei / participant

DURATA CURSULUI

Cursul are o durata de 180 de ore, dintre care 60 de ore pregatire teoretica si 120 de ore pregatire practica. Pregatirea teoretica are loc la sala de curs, iar pregatirea practica se va desfasura în mediul real de lucru pe baza de protocol de colaborare cu angajatorii cursanților sau în mediul real de lucru în baza protocolului încheiat între LexAcademy și Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii.

 

TAXA DE PARTICIPARE: – lei */ participant

Taxa de participare include costul integral al cursului, suportul de curs , pauzele de cafea, precum si examinarea si eliberarea diplomei de absolvire.
Reducerile nu se cumuleaza.
* Oferte supuse unor termene si conditii

MOTIVATIE

Noua profesie EXPERT LEGISLATIA MUNCII este specifică departamentului de Resurse Umane / Relatii de munca / Evidenta muncii. Competenţele expertului în legislaţia muncii vizează capacităţile şi abilităţile acestuia de a identifica, evalua, utiliza şi recomanda aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, asigurând astfel consultanţă / consiliere de specialitate angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, managerilor, specialiştilor în resurse umane şi angajaţilor în vederea promovării relaţiilor de muncă legale și sănătoase. Expertul Legislatia Muncii poate profesa pentru toate categoriile de angajatori, organizatii sindicale ori patronale pe baza contractului individual de munca sau organizat independent (SC, PFA, II, AF).

 

LECTORI

Corneliu Bente este fondator si presedinte al Uniunii Nationale a Expertilor in Legislatia Muncii si coordonatorul echipei care a realizat standardul ocupational al profesiei de Expert Legislatia Muncii.
Corneliu are o experienta de peste 12 ani in dreptul muncii, activează în domeniul de training şi consultanţă participând în programe de formare profesionala in resurse umane, relatii de munca si sanatate si securitate in munca. Este jurist de profesie, doctorand in dreptul muncii, si a participat la multe alte seminarii si cursuri de formare in domeniul legislatiei muncii. Corneliu a lucrat în diverse domenii de activitate, precum organizaţii non-guvernamentale, institutii de invatamant, unitati de plasare a fortei de munca, institute de cercetare si industria auto.

Invitati speciali *– participantii la cursurile noastre vor avea ocazia de a dialoga cu mari maestri ai dreptului muncii:

Prof. univ. dr. – avocat Alexandru Ticlea, cel mai influent autor de dreptul muncii din Romania.

Anca Mihalache inspector de munca in cadrul Inspectiei Muncii

Lector univ. dr. – avocat Laura Georgescu – catedra de dreptul muncii Universitatea Ecologica din Bucuresti.

Lector univ. dr. Ana Stefanescu catedra de dreptul muncii Universitatea Dunarea de Jos din Galati

De asemenea ar putea fi prezenti si alti practicieni cu vasta experienta in legislatia muncii.

*(prezenta persoanelor mentionate se va stabili in functie de disponibilitatea acestora.)

 

COMPETENTE

Programul utilizează tehnici moderne  de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Expertului in Legislatia Muncii.

Studiile de caz sunt selectate din practica judiciara in materia litigiilor de munca. Vor fi prezentate spete relevante solutionate de catre instantele de judecata, precum si spete intalnite in practica de catre participantii la curs.

Certificatele obtinute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.

Competenţele prioritare pentru practicarea profesiei de EXPERT LEGISLATIA MUNCII sunt urmatoarele:

 1. Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale.
 2. Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale.
 3. Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă.
 4. Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare.
 5. Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă.
 6. Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității.
 7. Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului.
 8. Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială.
 9. Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor.
 10. Concilierea conflictelor de muncă.
 11. Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale.
 12. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

ADMITERE

Pot participa la curs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent,

sau

 1. Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

 

 • Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul.
 • Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / adeverințe în original.

 

Programa cursului:

1.    Instituții ale dreptului muncii și securității sociale
a.       Principii fundamentale ale legislației muncii și securității sociale

2.    Dreptul colectiv al muncii
a.       Negocierea colectivă

3.    Dreptul individual al muncii
a.       Negocierea, încheierea și executarea  contractului individual de muncă
b.      Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă (CIM)
c.       Timpul de muncă și timpul de odihnă

4.    Forme de încetare a contractului individual de muncă
a.       Încetarea contractului individual de muncă
b.      Concedierea

5.    Răspunderea juridică și jurisdicția muncii
a.       Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă și de serviciu
b.      Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și răspunderea civilă a funcționarilor publici
c.       Răspunderea contravenționlă și penală în raporturile de muncă și de serviciu
d.      Conflictele de muncă
e.       Jurisdicția muncii

6.    Organizarea muncii și sisteme de salarizare
a.       Proiectarea fișelor de post
b.      Sisteme de salarizare și recompensare a salariaților
c.       Formarea profesională a salariaților
d.      Evaluarea profesională a salariaților

7.    Managementul profesiei
a.       Acordarea de consultanță / consiliere
b.      Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
c.       Forme de exercitare a profesiei

LOCATIE

Cursurile se vor desfasura in incinta Electromagnetica Business Park,  Bucuresti, sect 5, Calea Rahovei nr. 266-268.