DURATA CURSULUI
Cursul are o durata de 40 de ore, dintre care 20 de ore pregatire teoretica si 20 de ore pregatire practica. Pregatirea are loc la sala de curs, pe parcursul a 5 sau 10 zile, in functie de programul ales. Pregatirea practica reprezinta exercitii practice pe marginea spetelor, sub indrumarea lectorului.
TAXA DE PARTICIPARE: 1200 lei 800 lei */ participant
Taxa de participare include costul integral al cursului, suportul de curs , pauzele de cafea, precum si examinarea si eliberarea diplomei de absolvire.
Reducerile nu se cumuleaza.
* Oferte supuse unor termene si conditii
MOTIVATIE
Noua profesie EXPERT LEGISLATIA MUNCII are ca obiectiv principal asigurarea aplicarii corecte a prevederilor legale privind raporturile colective si individuale de munca sau serviciu, consilierea managerilor privind noile modificari si tendinte pe piata muncii, prevenirea eventualelor abuzuri ale angajatorilor asupra salariatilor precum si diminuarea muncii fara forme legale.

Noua profesie EXPERT LEGISLATIA MUNCII este specifică departamentului de Resurse Umane / Relatii de munca / Evidenta muncii, având drept competenţă principală capacitatea persoanei care îndeplineşte această activitate de a acorda consiliere angajatorilor cu privire la aplicarea prevederilor legale si contractuale a relatiilor de munca cu angajaţii . Expertul Legislatia Muncii poate profesa pentru toate categoriile de angajatori, organizatii sindicale ori patronale pe baza contractului individual de munca sau organizat independent (SC, PFA, II, AF)

LECTORI
Corneliu Bente este fondator si presedinte al Uniunii Nationale a Expertilor in Legislatia Muncii si coordonatorul echipei care a realizat standardul ocupational al profesiei de Expert Legislatia Muncii.
Corneliu are o experienta de peste 10 ani in dreptul muncii, activează în domeniul de training şi consultanţă participând în programe de formare profesionala in resurse umane, relatii de munca si sanatate si securitate in munca. Este jurist de profesie, doctorand in dreptul muncii, si a participat la multe alte seminarii si cursuri de formare in domeniul legislatiei muncii. Corneliu a lucrat în diverse domenii de activitate, precum organizaţii non-guvernamentale, institutii de invatamant, unitati de plasare a fortei de munca, institute de cercetare si industria auto.

Invitati speciali *– participantii la cursurile noastre vor avea ocazia de a dialoga cu mari maestri ai dreptului muncii:

Prof. univ. dr. – avocat Alexandru Ticlea, cel mai influent autor de dreptul muncii din Romania.

Anca Mihalache inspector de munca in cadrul Inspectiei Muncii

Lector univ. dr. – avocat Laura Georgescu – catedra de dreptul muncii Universitatea Ecologica din Bucuresti.

Lector univ. dr. Ana Stefanescu – catedra de dreptul muncii Universitatea Dunarea de Jos din Galati

De asemenea ar putea fi prezenti si alti practicieni cu vasta experienta in legislatia muncii.

*(prezenta persoanelor mentionate se va stabili in functie de disponibilitatea acestora.)

COMPETENTE
Programul utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Expertului in Legislatia Muncii. Certificatele obtinute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.

Competenţele prioritare pentru practicarea profesiei de EXPERT LEGISLATIA MUNCII sunt urmatoarele:

Aplicarea legislaţiei nationale a muncii, a legislaţiei europene si internaţionale a muncii si securitatii sociale;
Elaborarea de strategii, politici si proceduri necesare aplicari legislatiei muncii si securitatii sociale;
Redactarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
Avizarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
Concilierea situatiilor conflictuale;
Cercetarea abaterilor disciplinare;
Acordarea de consultanta de specialitate in legislatia muncii si securitatii sociale ;
Reprezentarea angajatorilor in relatia cu autoritatile din domeniul muncii si securitatii sociale;

ADMITERE
Pentru inscrierea la acest curs sunt necesare*:

studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă; SAU
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
program de master / curs post-universitar / curs de formare profesională autorizat ANC in domeniul muncii / resurselor umane
4 ani vechime in domeniul muncii / resurselor umane
*Dovada studiilor se face cu diploma de licenta si dupa caz cu certificatul de absolvire a unui program de formare profesională autorizat ANC

AGENDA CURSULUI
Programul utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, studii de caz şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Expertului in Legislatia Muncii.

Studiile de caz sunt selectate din practica judiciara in materia litigiilor de munca. Vor fi prezentate spete relevante solutionate de catre instantele de judecata, precum si spete intalnite in practica de catre participantii la curs.

Definirea conceptului de Expert Legislatia Muncii
Aspecte fundamentale ale legislatiei muncii – legislatia nationala, comunitara si internationala a muncii
Raporturi juridice individuale de munca
Contractul individual de munca
Timpul de munca si timpul de odihna
Forme de salarizare
Sanatatea si securitatea in munca
Formarea profesionala
Proiectarea si reproiectarea posturilor
Evaluare profesionala
Registrul general de evidenta a salariatilor
Contractele colective de munca
Dialogul social
Conflictele de munca
Raspunderea juridica

LOCATIE
Cursurile se vor desfasura in incinta Electromagnetica Business Park, Bucuresti, sect 5, Calea Rahovei nr. 266-268.